Plataformes Telescòpiques

  • Plataformes aèries de braç telescòpic amb abast de 15 a 43 metres.
  • Cistella amb capacitat per a dues o tres persones, segons model.
  • Eix oscil.lant (segons models) per al desplaçament en terrenys irregulars.

Seleccioni les especificacions que requereixi

Eléctricas y diesel