Plataformes Articulades

DIÈSEL I ELÈCTRIQUES

  • Plataformes aèries de braç articulat i secció telescòpica amb un abast de 12 a 43 metres.
  • Ús: Àrees exteriors de difícil accés i tot tipus de terrenys.
  • Eix oscil lant (segons models) per al desplaçament en terrenys irregulars.

Seleccioni les especificacions que requereixi

Eléctricas y diesel