Carret. contrapesats

  • Carretons tot terrè: Dissenyades per a tot tipus de terrenys.
  • Carretons dièsel: Idònies per a la càrrega i descàrrega de qualsevol tipus de material.
  • Carretons elèctrics: Ideals per a treballs interiors

Seleccioni les especificacions que requereixi

Eléctricas y diesel